Προϊόν
SERVIN ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 4ΦΥΛΛΟ
Χαρτί υγείας 10 ρολά * 150γρ από 100% λευκασμένο χημικό πολτό με ροζ σχέδιο αρκουδάκι.

Βάρος ρολού : 150γρ
Φύλλα ρολού : 217
Μήκος ρολού : 23,4
Συνολικό βάρος χαρτιού : 1.500γρ

Τιμή: 0,00€

  


Προϊόν
SERVIN ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ
Χαρτί υγείας 10 ρολά * 130γρ από 100% λευκασμένο χημικό πολτό με ροζ σχέδιο αρκουδάκι.
 
Βάρος ρολού : 128γρ
Φύλλα ρολού : 252 φυλλα * 3
Μήκος ρολού : 27,2 μέτρα
Συνολικό βάρος χαρτιού : 1.280γρ

 Τιμή: 0,00€
Προϊόν
SERVIN ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ 
Χαρτί υγείας 10 ρολά * 130γρ από 100% λευκασμένο χημικό πολτό .
 
Βάρος ρολού : 123γρ
Φύλλα ρολού : 339 φυλλα * 2
Μήκος ρολού : 36,6 μέτρα
Συνολικό βάρος χαρτιού : 1.230γρ

 Τιμή: 0,00€
Προϊόν
SERVIN ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΙΟ
Χαρτί υγείας 8 ρολά * 150γρ από 100% λευκασμένο χημικό πολτό 
 
Βάρος ρολού : 143γρ
Φύλλα ρολού : 394 φυλλα * 2
Μήκος ρολού : 42,55 μέτρα
Συνολικό βάρος χαρτιού : 1.144γρ

 Τιμή: 0,00€

 


Προϊόν
SERVIN ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ
Χαρτί υγείας 8ρολά * 78γρ από 100% χημικό πολτό

Βάρος ρολού : 
Φύλλα ρολού : 
Μήκος ρολού : 
Συνολικό βάρος χαρτιού : 

Τιμή: 0,00€

 Προϊόν
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ 
Χαρτί υγείας 40ρολά * 100γρ από 100% χημικό πολτό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Βάρος ρολού : 
Φύλλα ρολού : 
Μήκος ρολού : 
Συνολικό βάρος χαρτιού : 4.000 γρ

 Τιμή: 0,00€

 
 


Προϊόν
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ DAILY 
Χαρτί υγείας 40 ρολά * 100γρ από 100% λευκασμένο χημικό πολτό 
 
Βάρος ρολού : 
Φύλλα ρολού : 
Μήκος ρολού : 
Συνολικό βάρος χαρτιού : 4.000 γρ

  Τιμή: 0,00€