ΑπολυμαντικάΠροϊόν
QUESTO ANTI BAC ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

 Τιμή: 0,00€


Προϊόν
SEPTOFORTE 30 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
Καθαριστικό και απολυμαντικό με διαβρέκτες και QAC's. Για χώρους επεξεργασίας τροφίμων και λοιπούς χώρους που απαιτείται υψηλή υγιεινή. Με έγκριση Ε.Ο.Φ . ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΊΌΝ
Περιγραφή προϊόντος

Ουδέτερο προιόν για χειρωνακτικό καθαρισμό ή με ψεκασμό
Πληροί τις προδιαγραφές HACCP
Εξουδετερώνει το 99,99% των μικροοργανισμών.
Κατάλληλο για δάπεδα, επιφάνειες και σκεύη.
Δοσολογία: 20g/l νερού για χρήση με κουβά και πανί καθαρισμού  Ph: 8
Περιοχές εφαρμογής 

Το septoforte® 30 χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες χειρονακτικά ή με εμβάπτιση για τον καθαρισμό και απολύμανση σκευών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων, επιφανειών.
σε βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, σε μονάδες εκτροφής ζώων, σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς 
σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους 
Iδιότητες πλεονεκτήματα
Το septoforte® 30 καθαρίζει και απολυμαίνει σε μία φάση. Δεν προσβάλλει τα συνήθη μέταλλα και πλαστικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εμβάπτιση κατά την διάρκεια της νύκτας. Έχει πολύ καλή μικροβιοκτόνο δράση, που βασίζεται στα τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου που περιέχει.
Διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα πσιστποίησης απο Ε.Ο.Φκαι Γενικό Χημείο του Κράτους


Τιμή: 0,00€