Σακούλες Απορριμμάτων
38% φθηνότερα 
Προϊόν
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 

Διαστάσεις : 52χ75 και 70χ95
Συσκευασία : ρολό 10 σακούλες 

Τιμή: 0,80€ (52χ75εκ)

Στα s/m οι τιμές για τις 52χ75 κυμαίνονται από 1,26-1,53€

ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

Προϊόν
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ  ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαστάσεις : 52χ78  
Συσκευασία : ρολό 10 σακούλες 

Τιμή: 1,00
Προϊόν
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ

Διαστάσεις : 52χ78  και 70χ100
Συσκευασία : ρολό 10 σακούλες 

Τιμή: 0,00€

38% φθηνότερα
Προϊόν
ΣΑΚΟΥΛΑ WC - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαστάσεις : 46Χ56
Συσκευασία : ρολό 30 σακούλες 

Τιμή: 0,60€

Στα s/m οι τιμές κυμαίνονται από 0,96€ - 1,00€
Προϊόν
ΣΑΚΟΥΛΑ WC - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαστάσεις : 50Χ55
Συσκευασία : σάκος 20 κιλών ή με το κιλό  

Τιμή: 0,00€
Προϊόν
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ ΧΟΝΤΡΗ 

Διαστάσεις : 65Χ90 , 80Χ110 , 95Χ120 
Συσκευασία : σάκος 20 κιλών ή με το κιλό  

Τιμή: 0,00€